تاریخ‌ ایران باستان (۱)

History of Early Iran (Vol 1)گروه‌ها : تاریخ
کد کتاب : ۲۸۰
نویسنده (ها) : دکتر محمود حریریان ، دکتر صادق ملک شهمیرزادی ، دکتر ژاله آموزگار ، نادر میرسعیدی
Mahmood Haririan , PhD , Sadegh Malek Shahmirzadi , PhD , Jaleh Amoozgar , PhD , Nader Mirsaidi , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸
شابک : 978-964-530-488-9
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۷
آخرین نوبت چاپ : ۱۴
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۲۲۸
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

درآمدی بر چاپ هشتم
بخش اول: بررسی اجمالی مشخصات طبیعی ایران
بخش دوم: خلاصه‌ای از باستانشناسی پیش از تاریخ ایران
فصل اول: روشهای بررسی آثار باستانی ادوار پیش از تاریخ ایران
فصل دوم: خلاصه‌ای از تاریخچه مطالعات باستان‌شناختی در ایران
فصل سوم: ایران در دوره جمع‌آوری غذا
فصل چهارم: ایران در دوره نوسنگی
بخش سوم: تاریخ اساطیری ایران
فصل اول: کلیات
فصل دوم: سه هزار سال نخستین
فصل سوم: سه هزار سال دوم
فصل چهارم: پایان سه هزار سال دوم و آغاز سه هزار سال سوم
فصل پنجم: سه هزار سال چهارم
بخش چهارم: تاریخ و تمدن ایلام باستان
فصل اول: منشأ ایلام و ایلامیان و حدود ایلام
فصل دوم: ایلام پیش از تاریخ
فصل سوم: تاریخ سیاسی ایلام
فصل چهارم: فرهنگ وتمدن ایلام
فصل پنجم: حیات اجتماعی و زندگی روزمره در ایلام
در پایان هر بخش منابع آن آمده است.

چاپ هشتم ویراست 2


این کتاب برای دانشجویان دوره کارشناسی رشته تاریخ در بخشی از درس «تاریخ ایران باستان» و رشته فرهنگ و زبانهای باستانی در درس «اساطیر ایران» و رشته باستان‌شناسی در بخشی از درس «اسطوره شناسی» تهیه شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :