راهنمای نور پردازی

LIGTING REFERENCE MANUALگروه‌ها : هنر
کد کتاب : ۱۰۹۹
نویسنده (ها) : شون ویلیام تاکر
Sean-William Toker
مترجم (ها) : شهرام نجاریان
Shahram Nadjaryan
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : مرداد ۱۴۰۰
شابک : 978-964-530-170-3
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۶
آخرین نوبت چاپ : ۶
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۱۴۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

پیشگفتار
مقدمه مترجم
1. شناخت فیلم
2. فیلم خام
3. دامنه نوردهی
4. دامنه پذیرش نوردهی
5. دامنه روشنایی (درخشش)
6. ظهور افزوده (پوشینگ)
7. نور دادن امولسیون در لابراتوار
8. نوردهی‌سنجها
9. نسبت نوردهی
10. لنزها
11. کاربرد فیلترها
12. فیلترهای تبدیل‌کننده
13. فیلترهای متوازن‌کننده نور (LB)
14. فیلترهای جبران‌کننده رنگ (CC)
15. جلوه‌های ویژه نورپردازی با نورهای رنگی
16. فیلترهای غبار و پولاریزه
17. حبابهای چراغ
18. چراغهای نورپردازی
19. طراحی نور
20. نسبت نوری
21. حالت نوری
فیلمبرداری در استودیو
22. نمای باز
23. نمای متوسط
24. نمای نزدیک (بسته)
25. اصول طراحی نور
26. نورپردازی زاویه باز
27. نورپردازی زاویه بسته
28. نورپردازی از روبه‌رو
29. نورپردازی جانبی
30. نورپردازی انگیزشی
فیلمبرداری خارج از استودیو
31. فضای خارجی ـ نماهای باز
32. فضای خارجی ـ نماهای بسته
33. فضای داخلی ـ توازن تنگستن
34. فضای داخلی ـ توازن نور روز
35. فضای داخلی ـ روشنایی لامپ فلوئورسنت
36. فضای خارجی ـ فیلمبرداری شب برای شب
روش نورپردازی
دستورالعمل محاسبه شدت نور اصلی در برابر نور پرکننده
ضمیمه 1: واژه‌نامه
ضمیمه 2: فهرست متخصصان گروه فیلمبرداری و مسئولیتهایشان
ضمیمه 3: فهرست فشرده واژگان حوزه نورپردازی

این کتاب برای دانشجویان رشته هنر (فیلمبرداری) در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «نورپردازی 1» به ارزش 2 واحد ترجمه شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :