برنامه مصوب ۱۴۰۰ پژوهشکده

تعداد بازدید:۷۹۴۰

پروژه یکپارچه‌سازی در پژوهشکده

 • هم‌راستا کردن فعالیتهای پژوهشکده با سند راهبردی بخصوص در حوزه تمرکز پژوهش
 • ارتقا و اصلاح فرایندها به منظور رسیدن به فرایند مطلوب در پژوهشکده
 • طراحی مدل مطلوب فرایندها و ساختار یکپارچه‌سازی پژوهش
 • برنامه‌ریزی اقدامات مقتضی به منظور عملیاتی کردن یکپارچه‌سازی فرایند و ساختار پژوهش

تخصیص و ویژه‌سازی نیروی انسانی

 • بررسی عملکرد مدیران گروههای و کارگروههای پژوهشی مشمول طرح یکپارچه‌سازی به منظور تصمیم‌گیری برای تمدید ابلاغ و یا جایگزین کردن گزینه‌های پیشنهادی
 • برگزاری نشست‌های مشترک با گروهها و مدیران گروههای مشمول طرح یکپارچه‌سازی به منظور کاندیدیابی برای کارگروههای پژوهشی و توضیح طرح
 • متمرکز کردن فعالیت کارشناسان گروههای مشمول طرح یکپارچه‌سازی

ساختار

 • اصلاح ساختار پژوهشکده برای طرح و تصویب در هیأت امنا
 • ایجاد دفتر جامعه و صنعت و تعیین مسئول برای آن
 • ایجاد دفتر آینده پژوهی و تعیین مسئول و اعضاء گروه برای آن
 • ایجاد دفتر نشریه و اختصاص فضا و چارچوب مشخص کاری برای مدیر داخلی و کارشناس
 • ایجاد اتاق فکر با حضور تعدادی از اعضاء هیأت علمی برای مشاوره
 • ایجاد واحد سامانه پژوهشکده
 • ایجاد واحد پرداختها و قراردادها

فعالیت دبیرخانه شوراهای سازمان «سمت» (مربوط به پژوهشکده)

 • ایجاد تفاهم‌نامه با مراکز پژوهشی بر اساس ضرورت و نیاز سازمان
 • ایجاد کارگروه برای ده گروه پژوهشی پژوهشکده
 • تصویب 55 طرح پژوهشی از ده گروه پژوهشی پژوهشکده که 22 طرح آن در حوزه جامعه و صنعت است.
 • تحویل 33 طرح پژوهشی
 • تصویب 84 طرح تألیفی
 • تحویل 50 کتاب
 • تصویب آیین‌نامه برای آینده پژوهی
 • تصویب آیین‌نامه برای جامعه و صنعت (در حال بررسی برنامه جامعه و صنعت در شورا)

واحد نشریه

 • خرید سامانه و انجام اقدامات لازم برای راه‌اندازی نشریه مطالعات محیطی
 • انتشار اولین شماره نشریه مطالعات محیطی (نوبت بهار و تابستان 1400)
 • پیگیری امور نمایه‌سازی نشریات در پایگاه‌های علمی معتبر
 • برگزاری کارگاه آموزشی راه‌اندازی و نمایه‌سازی نشریات علمی
 • راه اندازی نشریه فلسفه تطبیقی

واحد امور اعضای هیأت علمی

 • پیگیری اخذ مجوز جذب حداقل 4 عضو هیأت علمی پیمانی از هیأت امنا و پیگیری مجوز استخدام و صدور حکم پیمانی 5 عضو هیأت علمی
 • پرونده‌های تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی
 • بررسی پرونده‌های دانشیاری
 • برگزاری جلسات کمیتۀ ترفیع
 • بررسی پروندۀ ترفیع پایۀ استحقاقی
 • تهیۀ دستورالعمل پایۀ تشویقی اعضای هیأت علمی
 • تشکیل کمیتۀ علمی هفتۀ پژوهش
 • بررسی پرونده‌های متقاضیان و انتخاب پژوهشگران برگزیده سال 1400
 • اقدام درخصوص تهیۀ فرم‌های مدون بررسی پرونده‌های اعضای هیأت علمی پیمانی جهت تمدید احکام
 • برگزاری دوره‌های دانش افزایی برای اعضای هیأت علمی
 • اقدام و پیگیری اعتبار پژوهانه به اعضای هیأت علمی

واحد سامانه و امور پرداختها

 • ساماندهی رزومه اعضا هیات علمی
 • راه اندازی نرم افزار فرایندهای پژوهشکده بر اساس مصوبه هیأت امنا
 • جمع‌آوری بانک اطلاعات شخصی اساتید
 • انجام امور مربوط به مفاصاحساب بیمه مجریان طرح
 • انجام و پیگیری کلیه امور پرداختی معاونت پژوهشی

راه اندازی دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 • تدوین و تصویب قوانین جهت بهبود و توسعه همکاری با جامعه و صنعت
 • بازنگری در آیین نامه‌های موجود در راستای تسهیل ارتباط با جامعه و صنعت
 • پیش‌بینی مشوق‌های مناسب جهت گسترش همکاری‌ها 
 • ترویج تفکر مسئولیت اجتماعی در سطح سازمان
 • طراحی وتنظیم سند راهبردی
 • همکاری با صنایع در حوزه‌های مرتبط با علوم‌ انسانی
 • تقویت اخلاق و فرهنگ محیط‌زیستی دانشجویان از طریق فراهم‎سازی و نشر محتوای آموزشی مؤثر
 • طراحی برنامه برای تعهد به ایجاد خیر عمومی در فرایند پژوهش و نشر محتوای آموزشی برای دانشجویان و جامعه
 • پیش‌بینی و فراهم‌سازی زمینه و طراحی برنامه برای اقدامات داوطلبانه و بشر دوستانه کارکنان و اعضای هیأت علمی
 • طراحی آیین‌نامه اعزام اعضای هیأت علمی به بخش صنعت در قالب فرصت مطالعاتی
 • اهتمام به آموزش نیروی انسانی در درون سازمان
 • طراحی برنامه برای بهبود سطح رضایت کارکنان و اعضای هیأت علمی
 • طراحی برنامه برای ترویج مفاهیم اخلاقی و فرهنگی در میان کارکنان و اعضای هیأت علمی
 • اجرای پروژه‌های پژوهشی متناسب با نیاز جامعه در حوزه علوم انسانی
 • نشر محتوای مورد نیاز جامعه در موضوعات اجتماعی و محیط‌زیستی به صورت خیرخواهانه
 • ارائه طراحی برنامه برای کاهش مصرف انرژی و آب در فضاهای سازمانی به واحد مربوط
 • ارائه طراحی برنامه برای کاهش مصرف کاغذ در فرایندهای اداری سازمان و تقویت انتشارات دیجیتال در سطح جامعه به واحد مربوط
 • همکاری پژوهشی با سازمان‌ها و مؤسسات محیط‌زیستی و مردم نهاد

دفتر نشستها

برگزاری حدود 50 همایش و نشست در حوزه‌های مختلف علوم انسانی از جمله:

مشارکت در برگزاری همایش‌های دفاتر و گروهها

 • دفتر حقوق شهروندی
 • راه اندازی نرم افزار فرایندهای پژوهشکده دفتر نشریات
 • دفتر نیازسنجی
 • علوم رفتاری
 • علوم ورزشی
 • فلسفه و کلام 
 • کارگروه اخلاق در پژوهش
 • مطالعات تاریخی
 • مطالعات زبانی
 • مطالعات محیطی
 • مطالعات کتاب درسی

راه‌اندازی گروه آینده پژوهی

 • تشکیل گروه آینده پژوهی و صدور ابلاع اعضاء
 • نهایی کردن اساسنامه آینده پژوهی و تصویب آن در شورای پژوهشی
 • برگزاری دوره دانش‌افزایی اعضای هیأت علمی
 • برگزاری نشستهای آینده‌ پژوهی برای کارکنان (اعم از هیأت علمی و غیرهیأت علمی)
 • فراخوان همکاری در طرحهای پژوهشی با موضوع آینده‌پژوهی در حوزه علوم انسانی
 • تهیه، تدوین و پیشنهاد الگوی نیازسنجی برای گروههای پژوهشی پژوهشکده

گروههای پژوهشی

 • تمرکز پژوهش و فرایندها در 4 گروه مصوب و بررسی مزایا و معایب طرح یکپارچه‌سازی
 • تصویب دست کم 5 طرح پژوهشی در هر گروه پژوهشی (گروههای 11 گانه)
 • تحویل نهایی دست کم 3 پروژه پایان یافته در هر گروه پژوهشی (گروههای 11 گانه)
 • هدایت دست کم 2 طرح در هر گروه در ارتباط با جامعه و صنعت (گروههای 11 گانه)

 

به‌روز رسانی: 1400/03/17

آخرین ویرایش۱۷ خرداد ۱۴۰۰