تاریخ خوارزمشاهیان

The History of Khwarazm-Shahsگروه‌ها : تاریخ
کد کتاب : ۴۹۹
نویسنده (ها) : دکتر اللهیار خلعتبرى ، دکتر محبوبه شرفى
Allahyar Khal`atbari , PhD , Mahbubeh Sharafi , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸
شابک : 978-600-02-0244-6
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۰
آخرین نوبت چاپ : ۱۳
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۱۴۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

مقدمه

فصل اول: خوارزم و خوارزمشاهیان
گفتار اول: جغرافیای تاریخ خوارزم
گفتار دوم: خوارزمشاهیان از آغاز تا تشکیل حکومت
گفتار سوم: اقدامات سیاسی و نظامی سلطان تکش و چگونگی تشکیل حاکمیت
خوارزمشاهی
گفتار چهارم: چگونگی به قدرت رسیدن سلطان محمد خوارزمشاه و جانشینی سلطان
جلال‌الدین

فصل دوم: مناسبات سیاسی خوارزمشاهیان
گفتار اول: روابط خوارزمشاهیان با سلاجقه
گفتار دوم: روابط خوارزمشاهیان با خلافت عباسی
گفتار سوم: روابط خوارزمشاهیان و قراختاییان
گفتار چهارم: روابط خوارزمشاهیان و اسماعیلیان نزاری
گفتار پنجم: روابط خوارزمشاهیان و غوریان
گفتار ششم: خوارزمشاهیان و مغولان
گفتار هفتم: علل مؤثر در سقوط خوارزمشاهیان

فصل سوم: تشکیلات اداری، دیوان عصر خوارزمشاهیان

کتابنامه

این کتاب برای دانشجویان رشته تاریخ در مقطع کارشناسی به عنوان قسمتی از منبع اصلی درس «تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی دوره خوارزمشاهیان» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :