معرفی معاونت نظارت علمی- فنی

 

معاون نظارت علمی-فنی «سمت»: -

پست الکترونیک: -

تلفن: ۴۴۲۶۳۳۰۹-۰۲۱

 

معرفی

 

وظایف و اختیارات

 

واحدهای تابعه

- مدیریت طراحی و تدوین

- مدیریت نظارت فنی

 

به‌روزرسانی: 1400/04/28