مبانی علم تاریخ

Foundations of Historical Knowledgeگروه‌ها : تاریخ
کد کتاب : ۱۴۹۳
نویسنده (ها) : دکتر حسین مفتخری
Hossein Moftakhari , PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۸
شابک : 978-964-530-648-7
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۰
آخرین نوبت چاپ : ۸
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۱۲۸
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ در کشور ما معرفتی است که هم ریشه در سنت دارد و هم از امواج فکری مدرنیته غربی متأثر است که این امر بر سختی شناخت چیستی آن می‌افزاید. مواجهه روشها و نگرشهای سنتی و نوین، ترکیب نامتجانسی در تاریخ‌نگاری ما خلق کرده است که نتیجه آن بحران روش‌ در پژوهشهای تاریخی است. کتاب حاضر تلاش مؤلف برای نگارش اثری قابل فهم از مهم‌ترین مباحث مربوط به اصول و مبانی علم تاریخ برای دانش پژوهان تاریخ است که برای اولین‌بار با این موضوع روبه‌رو می‌شود.

مقدمه

فصل اول: تعاریف و مفاهیم
فصل دوم: کلیات فلسفه نظری تاریخ
فصل سوم: کلیات فلسفه علم تاریخ
فصل چهارم: علمیّت تاریخ
فصل پنجم: معرفت‌شناسی تاریخی
فصل ششم: روش‌شناسی تاریخی
فصل هفتم: تبیین در تاریخ
فصل هشتم: علیّت و پیش‌بینی در تاریخ

خاتمه: انتظار از تاریخ
منابع و مآخذ


کتاب حاضر برای دانشجویان رشته تاریخ در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «مبانی علم تاریخ» به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :