آشنایی با کتب رجالی شیعه

An Introduction to Shi’i Biography Books (Kutub Rijāl)کد کتاب : ۱۰۳۵
نویسنده (ها) : محمدکاظم رحمان‌ستایش
Mohammad Kazem Rahman Setayesh
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : دانشکده علوم حدیث
آخرین بروزرسانی : ۱۱ تیر ۱۴۰۳
تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۱
شابک : 978-964-530-088-1
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۵
آخرین نوبت چاپ : ۸
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۱۲
مرحله تولید : تجدید چاپ
برگزیده : برگزیده شانزدهمین کتاب برتر دانشگاهی، 1386
قیمت : ۱٬۵۶۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

مقدمه
درامد

الف) ضرورت آشنایی با کتب رجالی
ب) رابطه علم رجال و کتب رجالی
ج) انواع نگاشته‌های رجالی
د) تاریخچه تألیفات رجالی شیعه

فصل اول: اصول اولیه رجالی
گفتار اول: آشنایی با رجال برقی
گفتار دوم: رجال این غضائری
گفتار سوم: آشنایی با اختیار معرفه الرجال
گفتار چهارم: آشنایی با کتاب الرجال شیخ طوسی
گفتار پنجم: آشنایی با کتاب الفهرست طوسی
گفتار ششم: آشنایی با کتاب رجال النجاشی

فصل دوم: اصول ثانویه
گفتار اول: آشنایی با خلاصه الأقوال
گفتار دوم: آشنایی با کتاب الرجال ابن داود

فصل سوم: جوامع رجالی
گفتار اول: آشنایی با منهج المقال فی تحقیق احوال الرجال (رجال کبیر)
گفتار دوم: نقد الرجال
گفتار سوم: آشنایی با جامع الرواه
گفتار چهارم:تنقیح المقال فی علم الرجال
گفتار پنجم: آشنایی با قاموس الرجال
گفتار ششم: آشنایی با معجم رجال‌الحدیث

فصل چهارم: آشنایی با کتب تحقیقی رجالی
سبک اول: فوایدنگاری
سبک دوم: قواعدنگاری
سبک سوم: تک‌نگاریها

پرسش پژوهشی
پیوست
منابع

این کتاب برای دانشجویان رشته علوم حدیث در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «کتب رجال شیعه» به ارزش 2 واحد تدوین شده است. ضمناً این کتاب برای درس «آشنایی با علم رجال» در دوره کارشناسی ارشد قابل استفاده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :