تصمیم‌گیری در مدیریت بر مبنای آموزه‌های اسلامی

Decision- Making in Management Based on Islamic Teachingsگروه‌ها : مدیریت
کد کتاب : ۱۹۵۶
نویسنده (ها) : دکتر محسن منطقی
Mohsen Manteghi , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
آخرین بروزرسانی : ۳۰ دی ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۶
شابک : 978-600-02-0247-7
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۵
آخرین نوبت چاپ : ۲
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۹۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

«تصمیم‌گیری» کلید موفقیت مدیران در سازمان‌هاست. کتاب تصمیم‌گیری در مدیریت بر مبنای آموزه‌های اسلامی کوشیده است زمینه بهره‌مندی از فرهنگ اسلامی در تعالی تصمیم‌گیری را برای مدیران فراهم سازد. این کتاب با بررسی موضوع تصمیم‌گیری در حوزه مدیریت، دو شیوه تصمیم‌گیری عقلی و شهودی را در منابع اسلامی می‌کاود. نوآوری مهم این کتاب، توجه به تصمیم‌گیری شهودی است. این موضوع از دیدگاه مدیریت رایج و مدیریت اسلامی موشکافانه بررسی شده است.

دیباچه
فصل اول: کلیات تصمیم‌گیری
فصل دوم: ماهیت تصمیم‌گیری
فصل سوم: عوامل تأثیرگذار بر تصمیم‌گیری
فصل چهارم: تصمیم‌گیری عقلی
فصل پنجم: تصمیم‌گیری شهودی
فصل ششم: شهود در مدیریت اسلامی
فصل هفتم: دیدگاه‌ها در تصمیم‌گیری شهودی
فصل هشتم: تصمیم‌گیری شهودی با رویکرد اسلامی
فصل نهم: الگوی تلفیقی تصمیم‌گیری عقلی و شهودی
پیوست
منابع
نمایه
فهرست نمودارها و نگاره‌ها

این کتاب برای دانشجویان رشته مدیریت گرایش دولتی در مقطع کارشناسی به عنوان یکی از منابع قابل استفاده برای درس «مبانی مدیریت اسلامی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل: