تصمیم‌گیری سازمانی و خط‌مشی‌گذاری عمومی

Organizational Decision-Making and Public Policy-Makingگروه‌ها : مدیریت
کد کتاب : ۱۲۲۴
نویسنده (ها) : دکتر رحمت الله قلی پور
R. Gholipour , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۱۷ آبان ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۹
شابک : 978-964-530-302-8
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۷
آخرین نوبت چاپ : ۹
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۸۸
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۹۰۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

پیشگفتار

بخش اول: تصمیم‌گیری در سطح خرد
فصل اول: کلیات و تعاریف
فصل دوم: فرایند تصمیم‌گیری و حل مشکل سازمانی
فصل سوم: اطلاعات و نقش آن در تصمیم‌گیری
فصل چهارم: الگوها و روشهای تصمیم‌گیری
فصل پنجم: روشها و فنون کمّی در تصمیم‌گیری

بخش دوم: خط‌مشی‌گذاری (سیاست‌گذاری) عمومی
فصل ششم: کلیات و مفاهیم
فصل هفتم: فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی
فصل هشتم: الگوهای تعیین خط‌مشی
فصل هشتم: الگوهای تعیین خط‌مشی
فصل نهم: خط‌مشی‌گذاری: فرایندی سیاسی و مبتنی بر قدرت
فصل دهم: اجرای خط‌مشی عمومی
فصل یازدهم: ارزیابی خط‌مشی عمومی
فصل دوازدهم: سیاست‌پژوهی، روشی برای علمی نمودن خط‌مشیها (سیاستها)

منابع و مآخذ

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته مدیریت دولتی و بازرگانی، به عنوان منبع درس «تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری عمومی» در مقاطع کارشناسی به ارزش 3 واحد و کارشناسی ارشد به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید می‌رود علاوه ‌بر جامعه دانشگاهی مدیران و کلیه‌ علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل: