نظریه اجتماعی و تاریخ اجتماعی

Social Theory and Social Historyگروه‌ها : تاریخ
کد کتاب : ۲۲۰۵
نویسنده (ها) : دانلد مک رایلد ، آورام تیلور
Donald M.MacRild , Avram Teylor
مترجم (ها) : محمد غفوری
Mohammad Ghafoori
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۱۶ دی ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۲
شابک : 978-600-02-0625-3
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۷
آخرین نوبت چاپ : ۲
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۵۲
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۱٬۷۶۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

کتاب نظریه اجتماعی و تاریخ اجتماعی صرفاً به معرفی گزینشی چند جریان اصلی و بررسی چند نمونه مهم در حوزه تاریخ اجتماعی بسنده نمی‌کند، بلکه با رویکردی جامع‌نگر تقریباً تمامی جریان‌های تأثیرگذار بر شکل‌گیری تاریخ اجتماعی را بررسی می‌کند. نویسندگان کوشیده‌اند با رویکردی میان‌رشته‌ای گرایش‌های تأثیرگذار بر روند تکوین تاریخ اجتماعی را به‌ دقت رصد و تمامی آثار شاخص و نظریه‌پردازان مهم در این زمینه را معرفی کنند. این گرایش‌ها از نخستین تکاپوهای مصلحان اجتماعی تا واپسین تحولات نظری در این زمینه همچون پسامدرنیسم و پساساختارگرایی را دربرمی‌گیرد. نویسندگان همچنین تلاش کرده‌اند با بیانی شفاف دانشجویان رشته تاریخ را با رابطه میان تاریخ و نظریه اجتماعی آشنا سازند و راهکارهای گوناگون بهره‌گیری از نظریه‌های جامعه‌شناختی و مفاهیم علوم اجتماعی در نگارش تاریخ اجتماعی را به آن‌ها معرفی کنند.

فصل اول: آیا سیندرلا به شاهزاده اش می رسد؟ توسعه تاریخ اجتماعی
فصل دوم: ثمره یک " رابطه ویژه" ؟ جامعه شناسی تاریخی
فصل سوم: انبوهی از عوامل و تاثیر گذاری ها"؟ تاریخ های نظام وار،...
فصل چهارم: ساختار اجتماعی و عاملیت انسانی در تبیین تاریخی
فصل پنجم: ایدئولوژی ، ذهنیت و آیین اجتماعی : از تاریخ اجتماعی تا..

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته تاریخ به عنوان یکی از منابع درس «جامعه شناسی تاریخی» به ارزش 2 واحد ترجمه شده است.امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل: