مبانی حقوق کیفری کسب‌و‌کار

Principles of Criminal Business Lawگروه‌ها : حقوق
کد کتاب : ۲۳۹۵
نویسنده (ها) : دکتر امین جعفری
Amin Jafari
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۰۱ بهمن ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۹
شابک : 978-600-02-2209-3
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۹
آخرین نوبت چاپ : ۱
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۲۴
مرحله تولید : جدید
قیمت : ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

حقوق کیفری کسب‌وکار به عنوان شاخه‌ای جدید و میان‌رشته‌ای در علم حقوق شناخته می‌شود. حقوق کیفری کسب‌وکار، حقوق کیفری اختصاصی نیست، بلکه با سازوکارهای ویژه متفاوت با حقوق کیفری اختصاصی عمل می‌کند و همزمان به مجازات و بزه و سازوکارهای جایگزین مجازات می‌پردازد. در این کتاب مباحث مهم حقوق کیفری کسب‌وکار از جمله موارد زیر طرح و بررسی شده است:
● نظم عمومی اقتصادی و فساد اقتصادی،
● مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی،
● اصول و تکنیک‌های حقوق کیفری کسب‌وکار،
● تنظیم در نظام حقوق کیفری کسب‌وکار.

درآمد

بخش اول: مباحث پایه در حقوق کیفری کسب‌وکار
فصل اول: فساد و نظم عمومی اقتصادی
مبحث اول: نظم عمومی اقتصادی
مبحث دوم: فساد اقتصادی
فصل دوم: ماهیت حقوق کیفری کسب‌وکار
مبحث اول: ویژگی‌های انحصاری حقوق کیفری کسب‌وکار
مبحث دوم: تعریف حقوق کیفری کسب‌وکار
فصل سوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
مبحث اول: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و حقوق کیفری
مبحث دوم: رژیم حقوقی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

بخش دوم: اصول مفاهیم و تکنیک‌های حقوق کیفری کسب‌وکار
فصل اول: اصول و مفاهیم حقوق کیفری کسب‌وکار
مبحث اول: اصول و مفاهیم سنتی حقوق کیفری کسب‌وکار
مبحث دوم: اصول و مفاهیم مدرن حقوق کیفری کسب‌وکار
فصل دوم: تکنیک‌های حقوق کیفری کسب‌وکار
مبحث اول: تکنیک‌های پیشگیری و نظارت
مبحث دوم: تکنیک‌های تخفیفی: ابراز پشیمانی از ارتکاب جرم
مبحث سوم: تکنیک‌های دادرسی: دعوای گروهی
مبحث چهارم: تکنیک جرم‌زدایی و مقررات بیشتر در جهت حمایت از روابط کسب‌وکار

بخش سوم: تنظیم در حقوق کیفری کسب‌وکار
فصل اول: تنظیم مفهومی در حقوق کیفری کسب‌وکار: نظریه انتقال ارزش‌ها یا نظریه تحول ارزش‌ها
مبحث اول: انتقال ارزش‌ها به دیگر ارزش‌ها
مبحث دوم: انتقال ارزش‌ها به مفاهیم
فصل دوم: تنظیم ساختاری در حقوق کیفری کسب‌وکار
مبحث اول: اصول و تکنیک‌های درونی تنظیم یا تنظیم از طریق حمایت از ارزش‌ها
مبحث دوم: اصول و تکنیک‌های بیرونی تنظیم

کتاب‌شناسی عمومی
پیوست‌ها
واژه‌نامه

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد به‌عنوان منبع اصلی درس «حقوق جزای اقتصادی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید است که علاوه بر جامعه دانشگاهی و رشته فقه و حقوق اسلامی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :