برگزاری نخستین کرسی نظریه‌پردازی علمی‌ترویجی در پژوهشکده تحقیق و توسعه «سمت» با موضوع:

آموزش دستور زبان فرانسه به شیوه تطبیقی با دستور زبان فارسی

۰۵ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۳:۰۵ کد : ۱۶۶ اخبار
تعداد بازدید:۳۶۷۷
اولین کرسی نظریه پردازی علمی ـ ترویجی در پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان «مطالعه و تدوین» برگزار شد.
آموزش دستور زبان فرانسه به شیوه تطبیقی با دستور زبان فارسی

به گزارش روابط عمومی«سمت»، اولین کرسی نظریه پردازی علمی ـ ترویجی در پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان «سمت» با ارائه دکتر مهری بهرام بیگی عضو هیئت علمی پژوهشکده و مدیرگروه زبان فرانسه سازمان با عنوان آموزش دستور زبان فرانسه به شیوه تطبیقی با دستور زبان فارسی برگزار شد.


در کرسی مذکور دکتر بهرام بیگی پس از بیان پیشینه آموزش زبان و جایگاه زبان مادری و بیگانه از زبان متخصصان علم آموزش زبان، نظریه خود را با توجه به پژوهش‌هایی که انجام داده است، ارائه داد و گفت: آموزش دستور زبان فرانسه تنها به شیوه تطبیقی با زبان فارسی کاربردی است.


مدیریت این جلسه با دکتر اکبر عبداللهی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بود و ناقدان آن دکتر مرضیه مهرابی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دکتر دانیال بسنج عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بودند که سؤالات خود را پیرامون نظریه مطرح شده در این کرسی ارائه کردند و  نظریه پرداز به آنها پاسخ داد.


نکته قابل توجه حضور بیش از 80 نفر از ایران و خارج از کشور به صورت مجازی برای شرکت در این نشست بود. همچنین در ادامه این جلسه، پرسش و پاسخی میان شرکت کنندگان و نظریه‌پرداز انجام شد و دکتر بهرام بیگی به سؤالات حاضرین پاسخ داد.


نظر شما :