مبانی تفسیر موضوعی منتشر شد

۲۰ شهریور ۱۴۰۲ | ۰۸:۵۳ کد : ۶۰۸ اخبار معرفی آثار
تعداد بازدید:۱۸۰۳
کتاب «مبانی تفسیر موضوعی» تالیف مصطفی کریمی و زیر نظر استاد محمود رجبی از سوی سازمان سمت در ۲۶۰ صفحه و با شمارگان ۲۰۰ نسخه و قیمت ۱۳۶ هزار تومان منتشر شده است.
مبانی تفسیر موضوعی منتشر شد

کتاب حاضر برای دانشجویان رشتۀ علوم قرآن و حدیث-تفسیر در مقطع کارشناسی‌ارشد به عنوان منبع اصلی برای درس «مبانی موضوعی قرآن» و «مبانی و روش‌های تفسیر قرآن» و «روش تفسیر قرآن» تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعۀ دانشگاهى، سایر علاقه‌‌مندان نیز از آن بهره‏‌مند شوند.
بنابه گفته مولف، کتاب حاضر حاصل تحقیق و تدریس چند ساله در مقاطع تحصیلات تکمیلی مراکز تخصصی حوزوی و دانشگاهی است. هدف اصلی کتاب، ارائه و تقویت بینش صحیح در باب مسائلی است که تفسیر موضوعی و نظریه‌پردازی صحیح قرآن بر آن مبتنی است و از آن به مبانی یاد می‌شود. مطالب در پنج بخش تدوین شده است. بخش اول با عنوان مفاهیم و کلیات، معنای واژگان کلیدی و مسائل کلی را در دو فصل بررسی می‌کند. بخش دوم، مبانی مربوط به ماهیت تفسیر موضوعی را در دو فصل با عناوین ۱) قلمروهای تفسیر موضوعی؛‌ ۲) نسبت تفسیر موضوعی با تفسیر ترتیبی آورده است. در بخش سوم، مبانی مربوط به امکان تفسیر موضوعی در پنج فصل با این عناوین آمده است: ۱) قابلیت محتوایی قرآن برای ارائۀ دیدگاه؛ ۲) قابلیت بیانی قرآن برای ارائۀ دیدگاه؛ ۳) شناختاری بودن گزاره‌های قرآن کریم؛ ۴) هماهنگی درونی قرآن؛ ۵) ناظر به ‌هم بودن آیات. بخش چهارم در سه فصل مبانی مربوط به اعتبار تفسیر موضوعی را بررسی می‌کند که عبارت‌اند از: ۱) واقع‌نمایی گزاره‌های قرآنی؛ ۲) جواز شرعی تفسیر موضوعی قرآن؛ ۳) جهانی و جاودانه بودن قرآن کریم. بخش پنجم مبانی مربوط به کمال و غنای تفسیر موضوعی را در چهار فصل آورده است که عبارت‌اند از: ۱) استقلال معنایی فرازهای قرآنی؛ ۲) رابطۀ منطقی بین هست‌ها و بایدها؛ ۳) باطن‌داشتن قرآن؛ ۴) نقش آگاهی از دستاوردهای بشری دربارۀ مسئله در تفسیر موضوعی. ذیل هریک از مبانی، پس از بیان مسئله و مدعا،‌ این سه ریزمسئله آمده است: ۴) مبنا بودن مسئله؛ ۲) ادله و شواهد بر نظریۀ درست در باب مسئله؛ ۳) نقش آن مسئله در تفسیر موضوعی. 

ویژگی‌هایی چون رعایت تناسب بودجه‌بندی بخش‌های مختلف کتاب، تبیین اهداف در ابتدای هر بخش، ذکر خلاصه، طرح پرسش، بیان ایدۀ پژوهش و نیز معرفی منابع برای مطالعه بیشتر در انتهای هر بخش از جمله شاخصه‌هایی است که مواجهۀ استاد و دانشجو با متن را تسهیل می‌کند.

این کتاب را از اینجا می‌توانید تهیه کنید.

گفتنی است پیشتر از همین مولف کتاب «فرایند تفسیر موضوعی» از سوی سازمان «سمت» به چاپ رسیده است که علاقمندان می‌توانند از اینجا تهیه کنند.

کلید واژه ها: مبانی تفسیر موضوعی علوم قرآن و حدیث سازمان سمت


( ۲ )

نظر شما :