معرفی آثار

کتاب «ادبیات الکترونیک» منتشر شد

کتاب «ادبیات الکترونیک» منتشر شد

کتاب «ادبیات الکترونیک» تالیف جمعی از نویسندگان با ترجمه مهدی صداقت پیام از سوی سازمان سمت در ۲۵۲ صفحه با شمارگان ۵۰۰ نسخه و به قیمت ۴۰ هزار تومان منتشر شد.

کتاب «تاریخ فلسفه معاصر غرب؛ مارکسیسم، پراگماتیسم، پدیدارشناسی و اگزیستانسیالیسم» منتشر شد

کتاب «تاریخ فلسفه معاصر غرب؛ مارکسیسم، پراگماتیسم، پدیدارشناسی و اگزیستانسیالیسم» منتشر شد

کتاب «تاریخ فلسفه معاصر غرب؛ مارکسیسم، پراگماتیسم، پدیدارشناسی و اگزیستانسیالیسم» اثر یارعلی کردفیروزجایی و حسن عبدی از سوی سازمان سمت با همکاری موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در ۳۱۹ صفحه، با شمارگان ۵۰۰ نسخه ...

کتاب تحلیل روایات اسلامی (مطالعاتی در احادیث فقهی، تفسیری و مغازی) منتشر شد

کتاب تحلیل روایات اسلامی (مطالعاتی در احادیث فقهی، تفسیری و مغازی) منتشر شد

کتاب حاضر برای دانشجویان رشتۀ الهیات (علوم قرآن و حدیث) گرایش علوم حدیث تطبیقی در مقطع دکترا به عنوان منبع اصلی درس «بررسی احادیث موضوعه در جوامع روایی فریقین» ترجمه شده است. امید است علاوه ...

«کتاب عربی (۱) قواعد و متون» منتشر شد

«کتاب عربی (۱) قواعد و متون» منتشر شد

کتاب عربی (۱) قواعد و متون تالیف محمدحسن حسن‌زاده نیری و یاسر دالوند از سوی سازمان سمت در ۱۵۴ صفحه با شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۳۹ هزار تومان منتشر شد.

کتاب «طبیعت آدمی و نظم اجتماعی» منتشر شد

کتاب «طبیعت آدمی و نظم اجتماعی» منتشر شد

کتاب «طبیعت آدمی و نظم اجتماعی» تالیف چارلز هورتون کولی ترجمه محمد صفار و با مقدمه علیرضا محسنی تبریزی از سوی سازمان سمت در ۳۳۰ صفحه و قیمت ۵۲ هزار تومان منتشر شد.

کتاب «نظامی گنجه‌ای و پنج گنج؛ جستاری در زندگی و شعر نظامی گنجه‌ای با گزیده‌ای از منظومه‌های او» منتشر شد

کتاب «نظامی گنجه‌ای و پنج گنج؛ جستاری در زندگی و شعر نظامی گنجه‌ای با گزیده‌ای از منظومه‌های او» منتشر شد

کتاب «نظامی گنجه‌ای و پنج گنج؛ جستاری در زندگی و شعر نظامی گنجه‌ای با گزیده‌ای از منظومه‌های او» تالیف نصرالله امامی را سازمان سمت در ۴۱۰ صفحه و با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و قیمت ۶۴ ...

کتاب «احکام کسب و کار» منتشر شد

کتاب «احکام کسب و کار» منتشر شد

کتاب «احکام کسب و کار» اثر داود حسین‌پور، محسن مطیعی و حجت‌الاسلام مرتضی نظری از سوی سازمان سمت در ۲۳۴ صفحه با شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۳۸ هزار تومان منتشر شد.