افتخارات سمت

تعداد بازدید:۱۷۹۴۱

افتخارات

  • رتبه اول در حوزه سازمان‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اولین جشنواره تجلیل از روابط‌ عمومی‌های برتر دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و فناوری و سازمان‌های مرتبط ، سال  ۱۳۸۸.
  • رتبه دوم در زمینه توانمندسازی در اولین جشنواره تجلیل از روابط عمومی‌های برتر دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و فناوری و سازمان‌های مرتبط، سال  ۱۳۸۸.
  • برگزیده در زمینه توانمندسازی و ارتقای روابط عمومی‌ها در سومین جشنواره روابط عمومی‌های برتر دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و فناوری و سازمان‌های مرتبط ، سال  ۱۳۸۹.
  • رتبه برتر حوزه توانمندسازی و ارتقاء روابط عمومی ها در سومین جشنواره تجلیل از روابط عمومی های برتر دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و فناوری و سازمان های مرتبط، سال ۱۳۹۰. 

 

 

به‌روزرسانی: 1400/06/29

آخرین ویرایش۳۱ شهریور ۱۴۰۰