دفتر امور حقوقی و قراردادها

تعداد بازدید:۱۲۵۲۱

رئیس دفتر امور حقوقی و قراردادها: جواد ایرجی

پست الکترونیک: iraji@samt.ac.ir

 

معرفی

بخش حقوقی سازمان در سطح سازمانی «دفتر» و تحت عنوان «دفتر امور حقوقی و قراردادها » غالباً وجه مطالعاتی و آموزشی و تا حدودی اجرایی دارد که در ساختار اداری، زیر نظر مستقیم رئیس سازمان قرار گرفته و وظایف ذیل را عهده‌دار است؛

  • مدیریت و مشارکت در تدوین، ساماندهی، اصلاح و روزآمدسازی راهبردها، برنامه‌ها، ساختار، روش‌ها و فرآیندهای سازمانی در جنبه‌های حقوقی
  • هدایت، نظارت، ساماندهی و راهبری فرایندها و منابع مادی و انسانی بخش حقوقی در راستای انجام مأموریت‌های سازمانی و پیش‌برد برنامه‌ها
  • راهبری امور و انجام اقدامات و نظارت‌های لازم در راستای پی‌گیری و حل و فصل دعاوی له یا علیه «سمت» و تنظیم و ارائه دادخواست، شکوائیه، لوایح و مستندات حقوقی و حضور در مراجع و نهادهای قضایی و انتظامی و نمایندگی حقوقی سازمان و جلوگیری از تضییع حقوق و تأمین منافع مشروع سازمانی از طرق حقوقی
  • برنامه‌ریزی و انجام اقدامات مطالعاتی و اجرایی لازم در راستای تدوین و ارائه‌ی دوره‌ها و بسته‌های آموزشی متناسب به منظور ارتقای آگاهی و توانمندی‌های حقوقی کارکنان و اعضای مرتبط سازمان
  • انجام مراودات و ارتباطات با اشخاص، نهادها و مراکز داخل و خارج سازمان در راستای انجام وظایف حقوقی
  • تنظیم و اداره‌ی ساز‌و‌کارهای مربوط به دریافت و رسیدگی به شکایات کارکنان و اشخاص داخل و خارج سازمان و ارائه مشاوره‌ی حقوقی و مساعدت به کارکنان در راستای معاضدت قضایی
  • ارائه‌ی مشاوره و مشارکت در فرایندهای مرتبط با تنظیم توافقات، تفاهم‌نامه‌ها، قراردادها، آیین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و مقررات و اسناد تعهد‌آور حقوقی و برگزاری مناقصات و مزایدات و نظارت بر جنبه‌های حقوقی فعالیت‌های سازمانی و حسن اجرای توافقات و ضوابط یادشده
  • مدیریت و نظارت بر دریافت خدمات حقوقی از اشخاص و مراکز خارج سازمان
  • راهبری امور در راستای انجام اقدامات و بررسی‌های لازم حقوقی به منظور احقاق حقوق و تثبیت منافع سازمان در حوزه‌های بین‌الملل
  • مشارکت و حضور فعال در جلسات و کمیته‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در راستای رعایت جنبه‌ها و ملاحظات حقوقی در مصوبات و تصمیمات متخذه.

 

تماس با دفتر امور حقوقی:

تلفن (دفتر): ۴۴۲۶۳۳۱۶-۰۲۱

تلفن (مدیر): ۴۴۲۴۶۱۴۱-۰۲۱

پست الکترونیک: law@samt.ac.ir

آخرین ویرایش۲۰ تیر ۱۴۰۱