مطالب مرتبط با کلید واژه

چین


در دیدار رئیس مرکز برگزاری نمایشگاه چین از سازمان«سمت» مطرح شد:

نهادهای علمی و مراکز نشر دانشگاهی چین و «سمت» همکاری‌های دوسویه خواهند داشت

در دیدار مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی «سمت» و مسئولان مرکز برگزاری نمایشگاه چین، زمینه‌های همکاری علمی میان سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) و نهادهای علمی و دانشگاهی کشور چین، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ادامه مطلب