مطالب مرتبط با کلید واژه

مدیریت پژوهشی


معرفی مدیریت امور پژوهشی و ارزشیابی

مدیر: دکتر حمیدرضا خادمی پست الکترونیک: khademi@samt.ac.ir تلفن و نمابر: ۴۴۲۴۸۷۷۹-۰۲۱   معرفی مدیریت پژوهشی از مدیریت‌های زیر مجموعه معاونت پژوهشی است. وظیفه اصلی این مدیریت، اداره گروه‌های تخصصی و حمایت و نظارت بر عملکرد آنهاست. در حال حاضر تعداد ۳۵ گروه تخصصی تحت نظارت مدیریت پژوهشی فعالیت ...