مطالب مرتبط با کلید واژه

بسیج کارمندان


نشست «نقش عفت جنسی در سلامت ارتباطات اجتماعی»
در «سازمان مطالعه و تدوین» برگزار شد؛

نشست «نقش عفت جنسی در سلامت ارتباطات اجتماعی»

در ادامه سلسله‌نشست‌های تخصصی به محوریت زن در خانواده و جامعه، کانون بسیج اساتید با همکاری بسیج کارمندان «سازمان مطالعه و تدوین» نشستی با عنوان «نقش عفت جنسی در سلامت ارتباطات اجتماعی» برگزار کرد.

ادامه مطلب