مطالب مرتبط با کلید واژه

هیات رئیسه


هیأت رئیسه

اعضای هیأت رئیسه دکتر داود مهدوی‌زادگان (رئیس سازمان) دکتر ابراهیم رضائی (معاون اجرایی) دکتر محمدرضا سعیدی ( معاون پژوهشی)   وظایف و اختیارات ۱ـ مشارکت و همکاری فعالانه در تنظیم برنامه‌های راهبردی «سازمان» مبتنی بر سند چشم‌انداز، برنامه‌های توسعه کشور،  نقشه جامع علمی کشور و برنامه‌های تقدیمی ...