مطالب مرتبط با کلید واژه

دکتر احمدی


دکتر احمدی (مؤسس)

مؤسس استاد فقید دکتر احمد احمدی در سال ۱۳۱۲ ه.ش (1933 م) در یکی از روستاهای ملایر به دنیا آمد، پس از فراگرفتن دروس مقدماتی به حوزه علمی بروجرد رفت و در مدت پنج سال دروس مقدماتی را تا اواخر سطح ...