مطالب مرتبط با کلید واژه

امور مالی


مدیریت امور مالی

مدیر امور مالی: دکتر پاکنوش کیانی پست الکترونیک: mali@samt.ac.ir تلفن: ۴۴۲۴۸۷۸۰-۰۲۱ نمابر: ۴۴۲۴۶۱۶۸-۰۲۱   وظایف و اختیارات اعمال نظارت مالی از نظر رعایت قوانین و مقررات مستند به مفاد آیین‌نامه و مصوبات هیأت امنای سازمان؛ نگهداری حساب و تنظیم گزارش‌های مالی و نظارت بر حفظ اسناد، دفاتر و مدارک مالی و ...