مطالب مرتبط با کلید واژه

جایزه کتاب سال


در چهلمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران عنوان شد: کتاب مشترک «سمت» و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه شایسته تقدیر است

در چهلمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران عنوان شد: کتاب مشترک «سمت» و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه شایسته تقدیر است

کتاب «نوآوری‌های فلسفی حکیمِ سبزواری» اثر دکتر حسینعلی شیدان‌شید و دکتر محمدهادی توکلی طرقی در چهلمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شایسته تقدیر شناخته شد.

ادامه مطلب