مطالب مرتبط با کلید واژه

روابط عمومیمعرفی روابط عمومی

سرپرست مدیریت روابط عمومی: محمدرجاء صاحبدل پست الکترونیک: sahebdel@samt.ac.ir تلفن و نمابر: ۴۴۲۴۶۲۶۰-۰۲۱   معرفی روابط عمومی از دل نیاز جامعه به نهادی پاسخگو و نهادی که بین مصالح فردی و منافع اجتماعی وفاق ایجاد کند سر برآورده و پا به عرصه حیات گذاشته است و ...

تاریخچه روابط عمومی «سمت»

زمانی روابط عمومی با یک یا دو نیرو و امکانات محدود فعالیت می‏کرد و بالطبع فعالیتی محدود داشت. یکی از کارهای با‌ ارزش و درخور تقدیر این دوره برگزاری نمایشگاه کتاب در هجده دانشگاه به مناسبت چاپ پانصدمین عنوان کتاب ...