مطالب مرتبط با کلید واژه

رونمایی


رونمایی از کتاب «آموزش مقدماتی زبان فارسی برای بوسنیائی زبان‌ها»
با همکاری مشترک «سمت» و دانشگاه سارایوو به انجام رسید؛

رونمایی از کتاب «آموزش مقدماتی زبان فارسی برای بوسنیائی زبان‌ها»

از کتاب «آموزش مقدماتی زبان فارسی برای بوسنیائی زبان‌ها» در دانشگاه سارایوو رونمایی شد این کتاب حاصل همکاری مشترک «سمت» و دانشگاه سارایوو است.

ادامه مطلب