مطالب مرتبط با کلید واژه

کتاب درسی دانشگاهی


جشنواره کتاب درسی دانشگاهی

  آیین‌نامه جشنواره کتاب درسی دانشگاهی حوزه علوم اسلامی و انسانی   مقدمه سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی (سمت) با تکیه بر جایگاه قانونی و علمی و بهره‌گیری از تجارب خود، در نظر دارد به منظور ارزیابی کمی و ...