مطالب مرتبط با کلید واژه

مدیریت همکاری های علمی و بین المللی


رایزنی «سمت» با مدیران وزارت «عتف» برای گسترش فعالیت‌های بین‌المللی

رایزنی «سمت» با مدیران وزارت «عتف» برای گسترش فعالیت‌های بین‌المللی

رئیس سازمان «سمت» و معاون همکاری‌های علمی و سازمان‌های تخصصی مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت «عتف» و معاون مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی این وزارتخانه در جلسه‌ای راهکارهای ارتقای فعالیت‌های بین‌المللی را بررسی کردند.

ادامه مطلب
نقش مهم رایزنی در معرفی «سمت»
در دیدار با رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی‌نو مطرح شد؛

نقش مهم رایزنی در معرفی «سمت»

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی‌نو با حضور در «سمت» با رئیس این سازمان دیدار کرد.

ادامه مطلب