فرایند برنامه‌ریزى شهرى ایران

Process of Urban Planning in Iranگروه‌ها : جغرافیا
کد کتاب : ۸۴۴
نویسنده (ها) : دکتر محمدتقى رهنمایى ، دکتر پروانه شاه‌حسینى
Mohammad Taghi Rahnamaei , PhD , Parvaneh Shah Hosseyni , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۰۵ مهر ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳
شابک : 978-964-530-793-4
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۳
آخرین نوبت چاپ : ۱۲
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۹۶
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۱٬۵۴۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

مقدمه

فصل اول: تعاریف و مفاهیم
فصل دوم: موضوع‌شناسی، اهداف و ضرورتها
فصل سوم: پیشینه تاریخی شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری در ایران
فصل چهارم: نظام اجرایی و تشکیلات برنامه‌ریزی شهری
فصل پنجم: انواع طرحهای شهری
فصل ششم: مراحل اجرایی تهیه طرحهای شهری
فصل هفتم: محورهای مطالعاتی در بررسی وضع موجود
فصل هشتم: تهیه الگوهای توسعه و طراحی شهری

تدوین گزارش نهایی
تهیه آلبوم نقشه‌ها
نتیجه‌گیری و خلاصه
منابع و مآخذ
واژه‌نامه

چاپ نهم ویراست 2
و چاپ دوازدهم، ویراست 3: با تجدید نظر و اضافات

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته جغرافیای انسانی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «برنامه‌ریزی شهری ایران» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :