کتاب‌ها

نمایش 1 تا 18 مورد از کل 146 مورد

ماهیت و قلمرو علم جغرافیا

ماهیت و قلمرو علم جغرافیا

کد کتاب : ۲۵۶۷

نویسنده (ها) : جمعی از نویسندگان ، به کوشش دکتر پروانه شاه‌حسینی

قیمت : ۱٬۱۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۲

آمایش شهری: سند آمایش شهری و اسناد توسعه شهری

آمایش شهری: سند آمایش شهری و اسناد توسعه شهری

کد کتاب : ۲۵۵۰

نویسنده (ها) : دکتر محمدرضا پورمحمدی
Mohammad Reza Pourmohammadi , PhD

قیمت : ۸۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۴۰۲

آموزش و یادگیری جغرافیا

آموزش و یادگیری جغرافیا

کد کتاب : ۲۵۴۳

نویسنده (ها) : دکتر محمود شورچه
Mahmood Shoorcheh , PhD

قیمت : ۳٬۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۴۰۲

برنامه‌ریزی شهری و مدیریت بلایای مرتبط با آب

برنامه‌ریزی شهری و مدیریت بلایای مرتبط با آب

کد کتاب : ۲۵۳۹

نویسنده (ها) : گوانگویی هوانگ ، ژنجیانگ شن
Guangwei Huang , Zhenjiang Shen
مترجم (ها) : دکتر مجید رمضانی مهریان
Majid Ramezani Mehrain , PhD

قیمت : ۱٬۴۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۴۰۲

بازشناسی و بازآفرینی فرهنگ زیست‌بوم در ایران: جامعه ایرانی، فرهنگ و طبیعت

بازشناسی و بازآفرینی فرهنگ زیست‌بوم در ایران: جامعه ایرانی، فرهنگ و طبیعت

کد کتاب : ۲۵۲۳

نویسنده (ها) : دکتر محمود جمعه‌پور
Mahmoud Jomehpour , PhD

قیمت : ۱٬۳۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۱

ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی جهان اسلام

ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی جهان اسلام

کد کتاب : ۲۵۱۴

نویسنده (ها) : دکتر سیدیحیی صفوی ، ویراستاران علمی: دکتر مصطفی قادری حاجت ، دکتر امیرحسین الهامی
Seyyed Yahya Safavi , PhD

قیمت : ۲٬۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۲

شناخت محیط زیست: طبیعی و انسان‌ساخت

شناخت محیط زیست: طبیعی و انسان‌ساخت

ناشر : سمت

کد کتاب : ۲۴۶۴

نویسنده (ها) : دکتر علی محمدخورشیددوست
Ali Mohammad-Khorshiddoust , PhD

قیمت : ۱٬۸۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۰

تحلیل مخاطرات محیطی

تحلیل مخاطرات محیطی

ناشر : سمت

کد کتاب : ۲۴۲۹

نویسنده (ها) : دکتر سیدعلی بدری ، دکتر نسرین کاظمی
Seyyed-Ali Badri , PhD , Nasrin Kazemi , PhD

قیمت : ۳۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۹

مبانی سنجش از دور

مبانی سنجش از دور

ناشر : سمت

کد کتاب : ۲۴۱۶

نویسنده (ها) : دکتر منوچهر فرج‌زاده ، دکتر علی شمس‌الدینی ، دکتر پرویز ضیائیان فیروزآبادی
Manuchehr Farajzadeh , PhD , Ali Shamsoddini , PhD , Parviz Zeaiean Firouzabadi , PhD

قیمت : ۴۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۹

مبانی هیدرولوژی

مبانی هیدرولوژی

ناشر : سمت

کد کتاب : ۲۴۰۷

نویسنده (ها) : دکتر قاسم عزیزی ، دکتر مرتضی میری ، دکتر جعفر معصوم‌پور سماکوش
Ghasem Azizi , PhD , Morteza Miri , PhD , Jafar Masoompour Samakosh , PhD

قیمت : ۳۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۹

کارگاه برنامه‌ریزی فضایی: چارچوب ‌نظری و عملی تهیه برنامه‌های آمایش سرزمین

کارگاه برنامه‌ریزی فضایی: چارچوب ‌نظری و عملی تهیه برنامه‌های آمایش سرزمین

ناشر : سمت

کد کتاب : ۲۳۲۰

نویسنده (ها) : دکتر حسن اسماعیل‌زاده ، دکتر امین فرجی ، دکتر مهدی علیان
Hassan Esmaeilzadeh , Phd , Amin Faraji , PhD , Mehdi Alian , PhD

قیمت : ۶۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۸

ژئومورفولوژی ایران

ژئومورفولوژی ایران

ناشر : سمت

کد کتاب : ۲۳۱۰

نویسنده (ها) : دکتر رسول صمد زاده
Rasoul Samadzadeh , PhD

قیمت : ۷۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۸

برنامه‌ ریزی مسکن شهری : با نگاهی به ایران

برنامه‌ ریزی مسکن شهری : با نگاهی به ایران

ناشر : سمت

کد کتاب : ۲۳۰۹

نویسنده (ها) : دکتر ابوالفضل مشکینی ، مسلم ضرغام‌ فرد
Abolfazl Meshkini , Moslem Zarghamfard

قیمت : ۲۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۸

مبانی جغرافیای جمعیت

مبانی جغرافیای جمعیت

ناشر : سمت

کد کتاب : ۲۳۰۷

نویسنده (ها) : دکتر علی حیدری
Ali Heidari , PhD

قیمت : ۸۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۱

ژئومورفولوژی تحلیلی ایران

ژئومورفولوژی تحلیلی ایران

ناشر : سمت

کد کتاب : ۲۲۸۰

نویسنده (ها) : دکتر محمد حسین رامشت ، دکتر فرهاد باباجمالی
Mohammad Hosein Ramesht , PhD , Farhad Babajamali , PhD

قیمت : ۲۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۸

روش‌شناسی کمی در جغرافیا

روش‌شناسی کمی در جغرافیا

ناشر : سمت

کد کتاب : ۲۲۵۴

نویسنده (ها) : دکتر بهلول علیجانی
Bohloul Alijani , PhD

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۸

ساماندهی و مدیریت سیاسی فضا در ایران

ساماندهی و مدیریت سیاسی فضا در ایران

کد کتاب : ۲۲۰۹

نویسنده (ها) : دکتر محمدرضا حافظ نیا ، دکتر زهرا احمدی پور ، دکتر ابراهیم رومینا
Mohammad Reza Hafeznia , PhD , Zahra Ahmadipour , PhD , Ebrahim Roumina , PhD

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۷

کارتوگرافی موضوعی (روش‌ها و تکنیک‌ها)

کارتوگرافی موضوعی (روش‌ها و تکنیک‌ها)

کد کتاب : ۲۱۸۰

نویسنده (ها) : دکتر محمد شریفی پیچون
Mohammad Sharifi Paichoon , PhD

قیمت : ۲۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷