نشست‌های علمی برگزار شده

تعداد بازدید:۵۷۴۷

نشست‌های علمی برگزار شده آنلاین

ردیف موضوع سخنرانی سخنران تاریخ
۱ رویکرد اقتصاد اسلامی در مواجهه با بحرانهای مالی
و مقایسه آن با رویکرد نظام سرمایه‌داری

دکتر ابراهیم رضائی،
دکتر محمد واعظ برزانی،
دکتر ناصر الهی،
دکتر مرتضی عزتی 

۱۴۰۰/۱۲/۱۷
۲ بزه دیده‌شناسیِ حق‌بنیاد
الگویی برای شناسایی حق‌های بزه‌دیدگان در سامانه حقوقی - اجتماعی ایران
دکتر مهرداد رایجیان اصلی،
دکتر قاسم محمدی،
دکتر فیروز محمودی جانکی،
دکتر عبدالله عابدینی
۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۳ کارکردهای جدید منابع دانشگاهی آموزش زبان
پس از تجربه آموزش مجازی در دوران کرونا

دکتر اکبر عبدالهی،
دکتر آزاده فسنقری،
دکتر سیده یاسمین سجادی،
دکتر مهری بهرام‌بیگی

 ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ 
۴ بررسی جایگاه تاریخ اسلام جدید کمبریج
در پژوهش‌های آکادمیک و کاربرد آن به مثابه منبعی دانشگاهی
دکتر محسن الویری،
دکتر مسعود صادقی،
دکتر فهمیه مخبر دزفولی،
 دکتر ابراهیم موسی‌پور بشلی 
 ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ 
۵ روش‌های ارتقای تفکر نقادانه دکتر ناصر آقابابایی ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۶ مدیریت بحران (زندگی با زمین لرزه‌ها) دکتر محمد آریامنش ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۷ عاقبت قصه زمین دکتر منصور شاه‌‌ولی ۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۸ آینده حقوق مالکیت فکری در ایران دکتر زهرا شاکری،
دکتر عبدالله عابدینی
۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۹ بزرگداشت روز معلم دکتر سیدحسن اسلامی اردکانی ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۱۰ تأمل در فلسفه‌های حاکم بر آموزش عالی ایران با توجه به اسناد بالادستی دوره معاصر دکتر مقصود فراست‌خواه  ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
۱۱ آموزش دستور زبان فرانسه به شیوه تطبیقی با دستور زبان فارسی دکتر مهری بهرام‌بیگی  ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
۱۲ تأثیر پاندمی کرونا بر توسعه مطالعات و پژوهشهای علوم انسانی و اجتماعی دکتر مهرداد رایجیان ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۱۳ وضعیت تفکر و پژوهش در ایران معاصر دکتر بیژن عبدالکریمی ۱۳۹۹/۰۹/۲۵

 

نشست‌های علمی برگزار شده

ردیف موضوع سخنرانی سخنران تاریخ
۱ علوم انسانی و شبکه مفهومی نقد (نقدی بر ایده بومی‌سازی) دکتر علیرضا نیکویی ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
۲ ارتقای جایگاه پژوهش در سازمان سمت: ضرورت‌ها و راه‌کارها دکتر محمد آریامنش،
دکتر حمیدرضا خادمی
و دکتر زهرا ابوالحسنی
 ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ 
۳ آشنایی با کرسی‌های نظریه‌پردازی دکتر علی مسگر ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
۴ فلسفه برای مشاوره دکتر معصومه اسمعیلی،
دکتر فریبرز باقری
و دکتر سعید ضرغامی
۱۳۹۸/۰۹/۱۲
۵ آینده علوم انسانی در ایران دکتر مقصود فراستخواه ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
۶ گفتگوهای سمت دکتر سیدحسین کاظمی،
دکتر فؤاد مولودی
۱۳۹۸/۰۸/۲۷
۷ بازمفهوم‌شناسی مطالعات میان رشته‌ای دکتر علی خورسندی ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
۸ گفتگوهای سمت دکتر عبدالرسول شاکری،
دکتر محمد آرمند
۱۳۹۸/۰۷/۰۸
۹ تحلیل گفتمان شناختی: ‌بررسی فرایند درک گفتمان از منظر زبان‌شناسی شناختی دکتر نوبخت ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
۱۰ اولین نشست از سلسله نشست‌های «آخرین پژوهش‌ها در حوزه مطالعات کتاب درسی» گروه مطالعات کتاب درسی دانشگاهی
۱- تاریخ، ‌نظریه و روش‌های پژوهش در کتاب درسی
۲- واکاوی شاخص‌های ارزیابی کیفیت کتاب درسی
۳- کتاب درسی: تعلیم و تربیت و یادگیری
۱- دکتر مهدی صداقت‌پیام
۲- دکتر عیسی رضایی
۳- دکتر طالب زندی،
دکتر محمد نوریان
و دکتر محمد آرمند
۱۳۹۷/۰۷/۱۰
۱۱ دومین نشست از سلسله نشست‌های «آخرین پژوهش‌ها در حوزه مطالعات کتاب درسی» گروه مطالعات کتاب درسی دانشگاهی
۱- بازنمایی هویت و ارزش‌های ملی، فراملیّتی و اجتماعی در کتاب‌های درسی
۲- بازنمایی مسائل تاریخی و سیاسی در کتاب‌های درسی

۱- دکتر زهرا ابوالحسنی
۲- دکتر ناصر آقابابایی
و دکتر امیرعلی مازندرانی

۱۳۹۷/۰۷/۱۷
۱۲ سومین نشست از سلسله نشست‌های «آخرین پژوهش‌ها در حوزه مطالعات کتاب درسی» گروه مطالعات کتاب درسی دانشگاهی
۱- بازنمایی مسائل تاریخی و سیاسی در کتاب‌های درسی
۲- محیط یست، حقوق بشر و جنگ در کتاب‌های درسی
۳- کاربرد، کارایی و اثرهای کتاب
۱- دکتر امیرعلی مازندرانی
۲- دکتر علیرضا زارع آلانق
۳- دکتر ناصر آقا بابایی
۱۳۹۸/۰۸/۰۱
۱۳ پیشگیری وضعیت‌مدار از نقض حقوق مؤلف دکتر مهدی خاقانی اصفهانی ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
۱۴ رویکردهای فیلسوفان تعلیم و تربیت در زمینه برنامه درسی و کتاب درسی دکتر ملیحه صابری ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
۱۵ رشته تاریخ در دوران مدرن: شکل‌گیری و جریانها دکتر حسینعلی نوذری،
دکتر میثم سفیدخوش
۱۳۹۷/۱۱/۱۳
۱۶ آموزش تاریخ در مکتب آنال دکتر داریوش رحمانیان،
دکتر حسام نقره‌چی،
دکتر محمدجواد عبدالهی
۱۳۹۷/۱۲/۱۲
۱۷ رشته تاریخ در دوره مدرن، شکل‌گیری و جریانها: تاریخ‌نگاری رانکه‌ای دکتر حسینعلی نوذری،
دکتر میثم سفیدخوش
۱۳۹۷/۱۲/۱۹
۱۸ اولین جلسه دوره مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی عبدالرضا نوروزی چاکلی ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
۱۹ نشست داخلی اعضاء هیأت علمی در خصوص مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی (جلسه اول) عبدالرضا نوروزی چاکلی ۱۳۹۶/۰۲/۰۳
۲۰ نشست داخلی اعضاء هیأت علمی در خصوص مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی (جلسه دوم) آشنایی با نرم‌افزار zotero دکتر مهدی صداقت‌پیام ۱۳۹۶/۰۲/۱۲
۲۱ نشست داخلی اعضاء هیأت علمی در خصوص مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی (جلسه سوم) عبدالرضا نوروزی چاکلی ۱۳۹۶/۰۲/۱۹
۲۲ دومین جلسه دوره مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی دکتر اسدی ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
۲۳ دوره معرفت افزایی تاریخ علم وتمدن اسلام(۱) اصغر قائدان ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
۲۴ دوره معرفت افزایی تاریخ علم وتمدن اسلام(۲) اصغر قائدان ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
۲۵ دوره معرفت افزایی تاریخ علم وتمدن اسلام(۳) اصغر قائدان ۱۳۹۶/۰۸/۰۲
۲۶ دوره معرفت افزایی تاریخ علم وتمدن اسلام(۴) اصغر قائدان ۱۳۹۶/۰۸/۰۹
۲۷ نشست علمی «جنبه‌های تاریک و روشن شخصیت» دکتر ناصر آقابابایی ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
۲۸ سلسله نشست‌های کارگروه مطالعات کتاب درسی: «مؤلفه‌های ارزشی و اجتماعی کتاب درسی» دکتر زهرا ابوالحسنی ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
۲۹ جلسه بررسی پیشنهادی نشست «هم‌اندیشی کارگروه نظریه نقد ادبی»   ۱۳۹۶/۰۹/۱۱
۳۰ نشست عمومی «فرصت‌ها و چالش‌های فضای مجازی در ایران» دکتر مرتضی منطقی ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
۳۱ نشست علمی: «ادبیات داستانی و علوم انسانی» (جلسه اول) دکتر فؤاد مولودی ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
۳۲ نشست علمی: «ادبیات داستانی و علوم انسانی» (جلسه دوم) دکتر فؤاد مولودی ۱۳۹۶/۱۲/۲۱
۳۳ طراحی مدل نیازسنجی دکتر زند حسامی ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

 

سخنرانی در مناسبت‌ها و بزرگداشت

ردیف موضوع سخنرانی سخنران تاریخ
۱ روز بزرگداشت شیخ شهاب‌الدین سهروردی دکتر ذبیحی  ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ 
۲ مراسم رونمایی و بزرگداشت هفته پژوهش با سخنرانی دکتر غلامی و جناب دکتر حداد عادل دکتر غلامی وزیر علوم
و دکتر حداد عادل
۱۳۹۷/۰۹/۲۷
۳ مراسم بزرگداشت استاد حوزه و دانشگاه دکتر احمد احمدی و رونمایی از کتاب دکتر احمد احمدی و علوم انسانی دکتر محمدرضا بهشتی و دیگران ۱۳۹۷/۰۹/۲۷

 

آخرین ویرایش۲۳ آذر ۱۴۰۱