شیوه‌نامه داخلی برگزاری نشستهای علمی

تعداد بازدید:۵۸۵۷

شیوه‌نامه داخلی برگزاری نشستهای علمی

با توجه به گستردگی زمینه‌های علمی، جنبش نرم‌افزاری و نیاز روزافزون به تبادل نظر، تعمیق و گسترش مباحث علمی به‌ویژه اندیشه‌های نو در زمینه علوم انسانی برگزاری نشست‌های علمی امری ضروری است. این شیوه‌نامه چگونگی و شرایط برگزاری نشست‌های علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سمت را بیان می‌کند.

 

بخش اول: کلیات

ماده ۱: تعریف نشست علمی

نشست علمی جلسه‌ای است که در آن دست‌کم یک استاد یا پژوهش‌گر به ارائه بحث با موضوعی خاص و مشخص می‌پردازد و به پرسش‌های حاضران در جلسه پاسخ می‌گوید.

ماده ۲: اهداف

۱) ارایۀ مباحث و یافته‌های جدید در حوزه‌های مختلف علوم انسانی؛
۲) افزایش تبادل اطلاعات علمی؛
۳) کمک به رشد و گسترش عرصه‌های مختلف علوم انسانی؛
۴) تبیین، نقد و اصلاح داده‌ها و نظریه‌های علمی در حوزه‌های مختلف علوم انسانی؛
۵) تقویت روحیه پژوهش و نقد در پژوهش‌گران؛
۶) افزایش و ارتقای توانایی‌ها و ظرفیت‌های علمی گروه یا کارگروه.

 

بخش دوم: چگونگی و شرایط برگزاری نشست علمی

ماده ۳: نشست علمی الزاما" از سوی گروه یا کارگروه‌های پژوهشی پژوهشکده پیشنهاد می‌شود.

تبصره: در سایر موارد پیشنهاد نشست در پژوهشکده مورد بررسی قرار می‌گیرد و کیفیت اجرای آن توسط رئیس پژوهشکده مشخص می‌شود.

ماده ۴: صلاحیت و توانایی علمی سخنران نشست و همچنین چکیده و فهرست مباحث باید به تأیید گروه یا کارگروه برسد.

ماده ۵: مراحل برگزاری نشست علمی به شرح ذیل است:

الف) تکمیل و ارسال نمون‌برگ پیشنهاد برگزاری نشست علمی از طرف گروه‌ها یا کارگروه‌های علمی به دفتر نشست‌های علمی (که از این پس دفتر نشستها نامیده می‌شود)؛

ب) تأیید انطباق نشست با سیاست‌های پژوهشی و دستور برگزاری آن از سوی ریاست پژوهشکده؛

ج) اطلاع‌رسانی برگزاری نشست توسط روابط عمومی به ویژه در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی سازمان، دست‌کم یک هفته قبل از برگزاری نشست؛

تبصره: بنا به تشخیص گروه یا کارگروه مربوطه و ریاست پژوهشکده، تبلیغات برگزاری نشست در دانشگاهها و مراکز علمی خارج از سازمان بلامانع است و توسط روابط عمومی سازمان انجام می‌شود.

د) برگزاری نشست علمی توسط دفتر نشستها با همکاری گروه یا کارگروه های پژوهشکده خواهد بود؛

تبصره: ضروری است چکیده نشست قبلا" توسط سخنران آماده و از طریق دبیر علمی گروه به اطلاع رئیس پژوهشکده و مدیر دفتر نشستها برسد.

هـ) پرداخت حق‌الزحمه سخنران در نشست با توجه به رتبه علمی و بر اساس فهرست پرداخت مصوب از سوی مدیریت امور مالی حداکثر تا دو هفته پس از برگزاری نشست.

تبصره: به اعضای هیئت علمی و همکار علمی مؤسسه که در ساعت موظفی در نشست علمی ارائه بحث نموده‌اند، در صورت تأئید رئیس پژوهشکده حق‌الزحمه پرداخت می‌شود.

و) ضبط صوتی و تصویری نشست و هماهنگی با خبرگزاریها برای تهیه و انتشار خبر توسط روابط عمومی انجام می‌شود.

ماده ۶: نشست‌های علمی در دو سطح برگزار می‌شود:

۱)درون‌گروهی: به نشستی گفته می‌شود که بدون اعلان عمومی و با حضور اعضای هیئت علمی و اساتید مربوط برگزار می‌شود.
۲) برون‌گروهی: به نشستی گفته می‌شود که با اعلان عمومی و شرکت عموم علاقه‌مندان برگزار می‌شود.

تبصره: تشخیص سطح نشست به گروه و کارگروه پژوهشکده مربوط می‌شود.

ماده ۷: گروه‌ها و کارگروه‌های علمی پس از ارزیابی و تأیید محتوایی نشست‌های علمی مربوط، می‌توانند انتشار آن را از رئیس پژوهشکده درخواست کنند.

ماده ۸: گروه یا کارگروه موظف است گزارشی از روند و محتوای علمی نشست که توسط دبیر علمی گروه با هماهنگی سخنران تدوین می‌شود، حداکثر تا یک هفته پس از برگزاری نشست در اختیار دفتر نشستها قرار دهد.

تبصره: گزارش نشست‌ها باید حداکثر تا یک هفته پس از برگزاری نشست، در سایت خبری سازمان درج شود.

ماده ۹: دفتر نشستها باید نتیجه نظرسنجی نشست را در اختیار گروه یا کارگروه مربوط قرار دهد.

ماده ۱۰: تعداد نشست‌های علمی، بر اساس برنامه‌های سالیانه گروه‌ها یا کارگروه‌هاست که از سوی ریاست پژوهشکده ابلاغ شده است.

تبصره: برگزاری نشست بیش از تعداد پیش‌بینی‌شده در برنامه سالیانه، با تأیید ریاست پژوهشکده بلامانع است.

 

 

آخرین ویرایش۱۶ دی ۱۳۹۹