صورت‌جلسات و مصوبات هیأت امنا

تعداد بازدید:۸۶۵۶

صورت‌جلسات و مصوبات هیأت امنا

ردیف عنوان تاریخ دانلود
۱  صورت‌جلسه و مصوبات نشست فوق‌العاده از دوره پنجم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۲  صورت‌جلسه سومین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۳  صورت‌جلسه دومین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۱۴۰۱/۱۲/۰۲
۴  صورت‌جلسه اولین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۵  صورت‌جلسه نشست فوق‌العاده هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» و مرکز نشر دانشگاهی ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
۶  صورت‌جلسه چهارمین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۱۴۰۰/۰۵/۱۰
۷  صورت‌جلسه نشست فوق‌العاده هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» و مرکز نشر دانشگاهی ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۸  صورت‌جلسه و مصوبات نشست فوق‌العاده هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» و مرکز نشر دانشگاهی ۹۹/۱۱/۰۴
۹  صورت‌جلسه و مصوبات سومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۹/۰۶/۰۲
۱۰  صورت‌جلسه و مصوبات هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۸/۱۲/۰۷
۱۱  صورت‌جلسه و مصوبات هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۸/۰۹/۱۷
۱۲  صورت‌جلسه و مصوبات هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۸/۰۵/۲۸
۱۳  صورت‌جلسه و مصوبات هشتمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۷/۰۸/۰۶
۱۴  صورت‌جلسه و مصوبات سومین نشست فوق‌العاده از دوره سوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۷/۰۳/۰۲
۱۵ صورت‌جلسه و مصوبات ششمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۶/۱۱/۲۳
۱۶  صورت‌جلسه و مصوبات پنجمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۶/۰۶/۱۳
۱۷  صورت‌جلسه و مصوبات چهارمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۵/۰۸/۱۷
۱۸  صورت‌جلسه و مصوبات دومین نشست فوق‌العاده از دوره سوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۵/۰۲/۰۷
۱۹  صورت‌جلسه و مصوبات سومین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۴/۱۱/۲۶
۲۰  صورت‌جلسه و مصوبات دومین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۴/۰۲/۲۷
۲۱  صورت‌جلسه و مصوبات اولین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۳/۰۹/۲۴
۲۲  صورت‌جلسه و مصوبات اولین نشست فوق‌العاده از دوره دوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۳/۰۴/۰۸
۲۳  صورت‌جلسه و مصوبات پنجمین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۲/۱۱/۲۱
۲۴  صورت‌جلسه و مصوبات نشست فوق‌العاده هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۲/۰۴/۲۲
۲۵  صورت‌جلسه و مصوبات چهارمین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۱/۱۱/۳۰
۲۶  صورت‌جلسه و مصوبات سومین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۱/۰۹/۰۸
۲۷  صورت‌جلسه و مصوبات نشست فوق‌العاده هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۹۱/۰۴/۱۴
۲۸  صورت‌جلسه و مصوبات دومین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت»  ۹۰/۰۶/۳۱
۲۹  صورت‌جلسه و مصوبات نشست فوق‌العاده هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت»  ۸۹/۱۲/۱۵
۳۰  صورت‌جلسه و مصوبات اولین نشست عادی از دوره دوم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۸۹/۰۷/۰۶
۳۱  صورت‌جلسه و مصوبات نشست فوق‌العاده هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۸۹/۰۶/۱۳
۳۲  صورت‌جلسه و مصوبات پنجمین نشست عادی از دوره اول هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۸۸/۰۴/۱۷
۳۳  صورت‌جلسه و مصوبات چهارمین نشست عادی از دوره اول هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۸۷/۰۴/۱۵
۳۴  صورت‌جلسه و مصوبات سومین نشست عادی از دوره اول هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۸۶/۱۱/۱۰
۳۵  صورت‌جلسه و مصوبات دومین نشست عادی از دوره اول هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۸۵/۱۲/۰۸
۳۶  صورت‌جلسه و مصوبات نشست فوق‌العاده هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۸۵/۰۹/۱۳
۳۷  صورت‌جلسه و مصوبات نشست فوق‌العاده هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۸۵/۰۹/۰۸
۳۸  صورت‌جلسه و مصوبات اولین نشست عادی از دور اول هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۸۵/۰۷/۰۶

 

کلید واژه ها: هیات امنا صورت‌جلسات مصوبات

آخرین ویرایش۰۷ خرداد ۱۴۰۳