اخبار - آرشیو

در پژوهشکده تحقیق و توسعه‌ علوم انسانی سازمان «سمت»؛

نشست بررسی تکالیف مراکز آموزش عالی پس از کرونا برگزار شد

پژوهشکده تحقیق و توسعه‌ علوم انسانی سازمان «سمت» نشستی با عنوان «تکلیف ما در مراکز آموزش عالی پس از کرونا» با تاکید بر منابع یادگیری برگزار کرد.

ادامه مطلب