مطالب مرتبط با کلید واژه

نمایشگاه بین المللی کتاب


روز شلوغ غرفه‌های «سمت»
در روز پنجم نمایشگاه کتاب رخ داد؛

روز شلوغ غرفه‌های «سمت»

روز پنجم نمایشگاه کتاب با یک خبر هیجان‌انگیز آغاز شد و آن هم بازدید رهبر معظم انقلاب اسلامی از سی‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بود.

ادامه مطلب

آثار عرضه شده در نمایشگاه

آثار عرضه شده در غرفۀ سازمان مطالعه و تدوین «سمت» سی‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران    دانلود فهرست آثار