آرشیو اخبار

جلسه نقد و بررسی کتاب «ذخیره و بازیابی اطلاعات» برگزار شد

جلسه نقد و بررسی کتاب «ذخیره و بازیابی اطلاعات» برگزار شد

دفتر برگزاری نشست‌های علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت» در راستای بهره‌مند شدن از نظر اساتید برجسته درمورد آثار منتشره سازمان، نشست نقد و بررسی کتاب ذخیره و بازیابی اطلاعات را برگزار کرد