آرشیو اخبار

گزارشی از نخستین جشنواره کتاب درسی دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی

گزارشی از نخستین جشنواره کتاب درسی دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی گالری

اختتامیه نخستین جشنواره کتاب درسی دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی برگزار شد و دکتر داود مهدوی‌زادگان، رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی، دکتر حسین‌علی سعدی رئیس دانشگاه امام ...

تصویری از قدرت اسلام در جهان/ جهان اسلام در حال بازآرایی قدرت خود است

تصویری از قدرت اسلام در جهان/ جهان اسلام در حال بازآرایی قدرت خود است

کتاب «ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی جهان اسلام» تألیف سیدیحیی صفوی به همت سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی (سمت) و همکاری مرکز آینده‌پژوهی جهان اسلام منتشر شد.