آرشیو اخبار

گسترش مراودات ناشران ایران و افغانستان در سایه نزدیکی فرهنگی

گسترش مراودات ناشران ایران و افغانستان در سایه نزدیکی فرهنگی

در نشست تخصصی «ظرفیت‌های تبادل نشر ایران و افغانستان» مطرح شد : کارشناسان و ناشران ایرانی و افغانستانی معتقدند نزدیکی فرهنگ دو کشور و ملت مراودات در حوزه نشر را نیز تسهیل می‌کند، البته باید مباحث حقوقی و مشکلات بانکی نقل و انتقال کتاب را حل کرد.

ادامه مطلب
آموزش دستور زبان فرانسه به شیوه تطبیقی با دستور زبان فارسی
برگزاری نخستین کرسی نظریه‌پردازی علمی‌ترویجی در پژوهشکده تحقیق و توسعه «سمت» با موضوع:

آموزش دستور زبان فرانسه به شیوه تطبیقی با دستور زبان فارسی

اولین کرسی نظریه پردازی علمی ـ ترویجی در پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان «مطالعه و تدوین» برگزار شد.

ادامه مطلب