آرشیو اخبار

شفافیت اعتمادساز است / مبانی اخلاق تجاری بر کدام رویکرد اخلاقی استوار است
در نشست نقد و بررسی کتاب مبانی حقوق کسب و کار مطرح شد؛

شفافیت اعتمادساز است / مبانی اخلاق تجاری بر کدام رویکرد اخلاقی استوار است

امین جعفری، نویسنده کتاب مبانی حقوق کسب و کار گفت: گرایش روند جهانی به سمت شفافیت است و ما داریم به این سمت پیش می‌رویم. اتفاقاً شفافیت اعتمادساز است؛ یعنی گذاری از حفظ اسرار به شفافیت داریم.

ادامه مطلب
فکری: تلاش کردم ترجمه ارتباطی باعث خروج از متن اصلی آن نشود/ تاکید روغنی بر به چالش کشیدن سند مدینه
میزگرد نقد و بررسی کتاب «سند مدینه» برگزار شد

فکری: تلاش کردم ترجمه ارتباطی باعث خروج از متن اصلی آن نشود/ تاکید روغنی بر به چالش کشیدن سند مدینه

فکری گفت: در ترجمه کتاب تاکید داشتم که ترجمه ارتباطی باعث خروج از متن اصلی آن نشود؛ چون گاهی متن روان می‌شود‌ اما در متون اسنادی از متن اصلی فاصله می‌گیرد.

ادامه مطلب